تجربه سفری خوش به مشهد با جاذبه غار کارده مشهد

 • تجربه سفری خوش به مشهد با جاذبه غار کارده مشهد

  غار کارده در نزدیکی و در فاصله 3 کیلومتری روستای کارده واقع شده است. این روستا حدود 48 کیلومتر تا مشهد مسافت دارد. در نزدیکی روستای کارده دره ای به نام آل وجود دارد که در دو ظرف دره غارهای شرقی و غربی واقع شده اند. گفتنی است که غار شرقی موسوم به اسکلت و غار غربی موسوم به غار کارده می باشد. دهانه این غار شامل پوشش سنگی به عرض 1 تا 3 متر و ظول آن حدود 1000 متر است. جنس داخلی آن کاملاٌ خشک بوده و پرتگاه هایی خطرناک دارد. از مشخصه های بارز این غار تعداد زیاد راه های فرعی و انشعابات آن است. تور مشهد با خدامات ویژه خود شما برای دیدن از نزدیک این جاذبه بی نظیر از هر لحاظی همراهی خواهد.

  ورودی غار کارده

  نمایی از ورودی غار کارده

  بافت داخلی غار کارده

  نمایی از بافت داخلی غار کارده

  بافت سنگی داخلی غار کارده

  نمای بافت سنگی داخلی غار کارده

  ترکیب بافتی بی نظیر غار کارده

  تصویری از ترکیب بافتی بی نظیر غار کارده

  منبع: تورکیش-تورمشهد